อะไรคือดัชนีรวม

ดัชนีหุ้นเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในโลกการเงินของเราซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหรือตัวชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศหรือของภาคอุตสาหกรรม การซื้อขายดัชนีช่วยให้คุณสามารถคาดเดาราคาของดัชนีจากการแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ฟรี การแจ้งราคาปัจจุบันของดัชนีรวม

รับฟรีถ่ายทอดสดการแจ้งราคาปัจจุบันของทุกดัชนีรวม การต้งัการแจง้เตือนราคาแบบสดโดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

ท าไมต้องซื้อดัชนีรวมผ่าน UMEX FOREX ?

ซื้อขายได้ตลอด 24 ชวั่ โมง

ดัชนีรวม 9: โอกาสผ่านตลาดโลกหลัก

ความยืดหยุ่นมากกว่า, เลือกขนาดต าแหน่งของคุณจากสัญญามาตรฐาน หรือสัญญาขนาดเล็ก

สัญลักษณ
ขาย
ื้อ
%Cha
การเปลี่ยนแปลล
แผนภูมิ
    ดูดัชนีของคุณ

    UMEX FOREX ถูกชดเชยให้รับบริการผ่านการกระจาย Bid/Ask เป็นหลัก