ปลายทางการซื้อขายที่มีมีประสิทธิภาพ

UMEX FOREX เป็นหนึ่งในแอพการซื้อขาย Forex ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดเนื่องจากมันใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพในคุณสมบัติขั้นสูงมากมายเรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การซื้อขายแอพที่ดีที่สุดแก่คุณ

ตลาดหลากหลายเพียงแค่ปลายนิ้ว

แอพการซื้อขายผ่านมือถือของเราให้คุณเข้าถึงตลาดหลากหลายเช่นฟอเร็กซ์สินค้าดัชนีและสกุลเงินดิจิตอลด้วยเงื่อนไขที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดลง

ฟังก์ชั่นการซื้อขายเต็มรูปแบบ

ฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อการค้านั้นมีอยู่ในแอพของเรา: ตัวเลือกการซื้อขายขั้นสูงการซื้อขายผ่านแผนภูมิตั้งค่าการเตือนการซื้อขาย;

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเต็มรูปแบบ

อัปเดตข่าวสารและวิดีโอของตลาดแบบเรียลไทม์และเคล็ดลับกลยุทธ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม

ประโยชน์มากกว่า

การกระจายที่น าตลาด
ประเภทข้อตกลง
ราคา Ask/Bid ปัจจุบัน
การจัดการความเสี่ยง

แพลตฟอร์ม MetaTrader 5 เว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อใดก็ตามที่คุณซื้อขาย Forex แพล็ตฟอร์ม MT5 ท าให้เหมาะกับความต้องการในการซื้อขายของคุณได้อย่างง่ายตายจากตัวเลือกของผู้ขายหุ้นและ Forex นับล้าน

อะไรคือประโยชน์ของแพลตฟอร์ม MetaTrader 5

แพลตฟอร์ม MetaTrader 5 (MT5) เป็นที่ซื้อขาย Forex ออนไลน์ที่นิยมที่สุดในโลก แพลตฟอร์มน้ีเสนอฟังก์ชนั่ การซื้อขายทางการเงินข้นั สูง

ลักษณะเด่นของ MetaTrader 5

มีความยืดหยุ่นในการหยุดการต้งัค่า จุดการไรขนาดทุน

วิเคราะห์ทางเทคนิคข้นั สูงเพิ่มเติม

ซื้อขายอัตโนมัติ และตัวแสดงทางเทคนิคขายโอกาสการซื้อขายของคุณ

ใช้ไดท้ ้งัคอมพิวเตอร์ต้งัโต๊ะและโทรศพั ท์มือถือ

เริ่มตน้ ในหน่ึงนาท

1

สมัคร

สร้างบัญชีได้ฟรีโดยใช้อีเมลล์หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ

2

ส ารวจแพลตฟอร์ม

ดูว่ามันเป็นยังไงเพื่อการลงทุนโดยไม่ให้เงินคุณมีความเสี่ยง

3

การลงทุนและได้รับผลก าไร

เลือกกองทุนและให้เงินท างานแทนคุณ